Fleisher logo
Felipe jesus consalvos 0645 1200 xxx q85

Washington on Parade

c. 1920–1960s
Mixed media collage
27 x 37 inches
FJC 645

Close