Fleisher logo
Dan murphy 0034 1200 xxx q85

Shoreditch

2014
Acrylic face-mounted xerox copy
9 x 12 inches
DMU 34

Inquire
Close