Fleisher logo
Joseph yoakum 0005 1200 xxx q85

Altai Mtns. Mongolia Asia

c. 1965
Pencil on paper
11 7/8 x 17 7/8 inches
JY 5

Close